Product 1: Căn hộ - 1 tỉ - Q1 - HCM

Product 2: Nhà phố - 1.5 tỉ - HN