ĐĂNG KÝ SÁCH FULL-STACK DIGITAL MARKETERS

Chuyển khoản (101k/quyển; đã bao gồm ship)

  • Số tiền cần chuyển khoản = số quyển x 101k/quyển.
  • Tài khoản: Phạm Ngô Hoàng Yến – 196559909 – Ngân hàng ACB – Á Châu, chi nhánh TP.HCM
  • Trong nội dung chuyển khoản, anh chị hãy ghi số điện thoại trùng với số điện thoại trong form này để tiện đối chiếu.

[Một số anh chị quên nội dung này, chúng tôi không thể tìm thấy thông tin của để chuyển sách. Trong trường hợp đó, anh chị hãy email về vanhien@chamxanh.com để được hỗ trợ.]

Ghi chú: Hiện chỉ lưu hành nội bộ nên số lượng sách có hạn. Ưu tiên các anh chị chuyển khoản trước. Khi hết sách, form này sẽ được đóng lại. Trong trường hợp anh chị đã chuyển khoản nhưng hết sách, chúng tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh chị.