THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Học phí: 10.000.000 vnd

Thông tin chuyển khoản:

  • Tài khoản 19021830792021 – Vũ Văn Hiển
  • Ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank
  • Nội dung chuyển khoản: MDM – Tên – Số điện thoại