66.4%

TOTAL MEDIA AD SPENDING

DIGITAL MARKETING BOOKS

Full-Stack Digital Marketers

Quyển sách được viết để trả lời câu hỏi “anh ơi, em muốn học digital marketing”.

  • Phần 1 mô tả toàn cảnh về ngành nghề digital marketing, triển vọng công việc, mức lương trên thị trường, các vị trí và lộ trình sự nghiệp trong các nhóm công ty phổ biến. Đâu là kỹ năng mà các Full-Stack Digital Marketers cần có và làm thế nào hoàn thiện được chúng trong lộ trình nghề nghiệp?
  • Phần hai quyển sách sẽ đề cập việc học digital marketing như thế nào: phương pháp học là gì, học ở đâu, cập nhật thông tin như thế nào trong một ngành có tốc độ thay đổi trong chớp mắt.

DIGITAL MARKETING BOOKS

DIGITAL MARKETING CANVAS

Quyển sách giúp doanh nghiệp ứng dụng digital marketing thúc đẩy sự tăng trưởng thông qua hiểu và đưa chúng vào đúng chỗ trong kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

Learn DIGITAL Marketing 

MASTERING DIGITAL MARKETING

Khóa học giúp các bạn đang làm việc tại Brand-Side muốn hoàn thiện kỹ năng digital marketing, hệ thống hóa kiến thức cốt lõi, sát sườn để thành công hơn trong công việc.